Tổng công ty sâm hàn quôc KGC


Giới thiệu về công ty Korea Ginseng Corp.

KGC: Dẫn đầu toàn thế giới trong lĩnh vực nhân sâm
Lịch sử của công ty nhân sâm Hàn Quốc gắn liền với lịch sử của chính phủ Hàn Quốc. KGC và Cheong-Kwan-Jang thương hiệu của chúng tôi đã có một di sản dài hàng trăm năm và lâu đời như là người lãnh đạo trong nhân sâm Hàn Quốc. Với tất cả những nỗ lực có thể để làm cho hồng sâm Hàn Quốc Cheong-Kwan-Jang được văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới công nhận và tôn vinh, KGC đã thành lập và mạng lưới phân phối trên toàn thế giới.

Lịch sử ngắn gọn của Công ty cổ phần Nhân sâm Hàn Quốc:

1899     Được thành lập như một phòng quản lý Nhân sâm  (Sam-Jeong-Gwa) trong cung điện hoàng gia của hoàng đế Hàn Quốc – Daehan (36 năm trị vì của vua Gojong).
1908     Bộ phận Nhân sâm được chuyển giao cho Cục Thuế, Bộ Tài chính. Luật độc quyền Hồng Sâm Hàn Quốc được ban hành.
1940     Bắt đầu sử dụng nhãn hiệu “Cheong-Kwan-Jang”. Nó lần đầu tiên được sử dụng trên nhãn của hồng sâm được sản xuất bởi Cục độc quyền của Chongdokbu Joseon (Chính phủ Nhật Bản tại Hàn Quốc) để phân biệt hồng sâm chính phủ cho phép với sản phẩm hồng sâm từ tư nhân và từ hồng sâm giả mạo. Kể từ đó nhãn hiệu hàng hoá của Tổng công ty nhân sâm Hàn Quốc được sử dụng để cho biết các sản phẩm sản xuất từ ​​hồng sâm 6 năm tuổi KGC Hàn Quốc.
1848     Chuyển giao cho Phòng độc quyền của Bộ Tài chính. 1951 Đã chuyển đến chi nhánh Gaesong Monopoly Buyeo, tỉnh Chungnam trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
1952     Thúc đẩy nghiên cứu tư cách chuyển thành văn phòng độc quyền
1978     Hoàn thành xây dựng nhà máy nhân sâm Hàn Quốc ở Buyeo hiện nay. Các cơ sở lớn này là nhà máy chế biến nhân sâm lớn nhất thế giới. 1987 Cải cách công ty độc quyền ở Hàn Quốc.
1988     Ủy quyền cho sản xuất thuốc và cấp phép sản phẩm thuốc.
1989     Thành lập Tổng công ty thuốc lá Hàn Quốc và nhân sâm.
1994     Thành lập công ty Thuốc lá Hàn Quốc & Nhân sâm Hong Kong Ltd.
1995     Được công nhận là tuân thủ hay vượt qua tiêu chuẩn KGMP (Hàn Quốc Good Manufacturing Practice).
1996     Luật độc quyền hồng sâm đã được bãi bỏ.
1999     Thành lập lại như là Tổng công ty nhân sâm Hàn Quốc.
2000     Hồng sâm KGC được lựa chọn là sản phẩm Thiên niên kỷ của Hàn Quốc.
2001     Được đề cử và lựa chọn như là một sản phẩm đẳng cấp thế giới của Hàn Quốc.
2003     Được thành lập Chi nhánh KGCUS.
2006     Thành lập văn phòng Chi nhánh Nhật Bản KGC.
2007     Được thành lập Văn phòng chi nhánh KGC Trung Quốc (Thượng Hải).
2009     Tổ chức lại Văn phòng đối ngoại KGC chi nhánh ở Mỹ thành địa phương Tổng công ty (KGCUS) California để phục vụ tốt hơn cho Bắc Mỹ.
2011     Được thành lập Chi nhánh KGC Canada, theo công ty khu vực Bắc Mỹ KGCUS

Trong những ngày đầu lịch sử, nhân sâm Hàn Quốc đã được xuất khẩu đến Thượng Hải và các nơi khác Trung Quc k t năm 1900 thông qua nhà phân phi u thác đc quyn, Công ty TNHH Samjeong, được thành lp sau s gi đc quyn ca hng sâm Hàn Quc vào năm 1899, t chc ban đu ca KGC.

Do tư nhân sn xut hng sâm và giy t gi mo đã tr thành ph biến vào cui chế đ ca đế quc Nht Bn đu nhng năm 1940, Phòng đc quyn ca JoseonChongdokbu (Chính ph Tng Nht Bn trong Joseon) thành lp s dng các nhãn hiu ca “Cheong-Kwan-Jang” trên nhãn mác xut khu ca nhân sâm Hàn Quc, vn đã được chính ph công nhn là xác thc.

Vic phát hành ca các thương hiu Cheong-Kwan-Jang phân bit nhân sâm t các sn phm tư nhân khác và ch ra mt sn phm, tin cy đáng tin cy.

 biểu tượng hồng sâm chính phủ ở thượng hải

Sau khi thành lp mt chính ph Hàn Quc mi, Cheong-Kwan-Jang ngày càng xut khu ra toàn thế gii như là đi din nhân sâm Hàn Quc cht lượng cao.

Năm 1963, mt nhãn mác dán màu đ bao gm các biu tượng Cheong-Kwan-Jang s được gn lin vi tt c các sn phm nhân sâm xut khu ca chúng tôi dành cho các quc gia như Hng Kông và Singapore. Biu tượng này tr thành biu tượng du hiu ca nim tin và đng thi hng sâm Hàn Quc theo thi gian đã được xut khu sang Nht Bn vào năm 1972 và có mt nhãn hiu được s dng vĩnh vin.

Đến năm 1995, đánh du thương hiu Cheong-Kwan-Jang tr nên ni tiếng vi quc tế như là mt sn phm cht lượng cao, nó dn đường cho vic thành lp tp đoàn chính ph KT & G Corporation, thành lp đ bo v các li ích nông nghip quan trng ca Hàn Quc. Trong khi công ty mi được thành lp này liên tc thua l, chúng tôi đã không t b nhim v ct lõi ca mình và duy trì hàng ngàn di sn quc gia t trước đó ca nhân sâm Hàn Quc.

Trong nhng năm 1990, công ty đưa ra mt n lc to ln vào vic phát trin các giá tr thêm ca sn phm đ vượt qua nhng khó khăn tài chính và m rng các cơ s nhân sâm các th trường đi xung thông qua nhn thc mi người. Mc dù cuc khng hong tài chính châu Á mt thi gian ngn đã can thip và điu kin kinh tế xu đi, tách công ty sâm hàn quc như là mt công ty kinh doanh nhánh, dn đến s hình thành ca KGC.

S chuyn đi này đã dn đến s đi mi sn phm và sn phm rt ph biến như viên nang chiết xut hng sâm Hàn Quc, viên thuc, đ ung và thuc b. Nhng sn phm này đã góp phn m rng mng lưới khách hàng s dng hng sâm. Hiu ng khuếch đi hiu qu tuyt vi ca hng sâm đã giúp s bùng n quan tâm công chúng đi vi các loi tho mc t nhiên khe mnh.

Nh nhu cu ln này, KGC đt được doanh s bán hàng cơ s tăng 500% trên  năm năm. K t đó, các sn phm nhân sâm đã có mt thi gian dài phát trin n đnh. Thông qua nghiên cu khoa hc v hiu qu, phát trin các sn phm phn ánh nhu cu ca khách hàng, và liên tc cung cp sn phm cht lượng cao, đáng tin cy, KGC đã tr thành nhà lãnh đo đng đu toàn cu v nhân sâm.

Nhãn hiu ca tng công ty hng sâm hàn quc.

Nhãn hiệu của tổng công ty hồng sâm hàn quốc.

CKJ: Đng nghĩa vi s tin tưởng

KGC thương hiu ca hng sâm Hàn Quc, CKJ, được gi là “Cheong-Kwan-Jang” Đông Á. Điu này có th tm dch là “mt sn phm chính ph đáng tin cy, được đóng gói trong mt nhà máy sn xut chính ph chu trách nhiêm trc tiếp.”

Nó là thương hiu đi din ca nhân sâm Hàn Quc vi thế gii và t hào có hơn 100 năm truyn thng quc gia. Biu tượng Cheong-Kwan-Jang đã được thiết kế bng cách s dng các chi tiết nhãn hiu lch s quc gia ca Hàn Quc Taeguk hay vòng tròn thái cc và các chi tiết đi din cho hng sâm, 6 sao tượng trưng cho 6 năm canh tác dành riêng cho mi gc nhân sâm, cam kết ch có các sn phm cht lượng tt nht. Nn màu đ tượng trưng cho nim đam mê n lc đ sn xut hng sâm hàn quc tt nht thế gii.

Sn phm ca Cheong-Kwan-Jang được xut khu sang hơn 40 quc gia trên toàn thế gii và thương hiu ca chúng tôi được công nhn là mt thương hiu đáng tin cy cht lượng cao, có giá tr trong và ngoài nước.

Nhiu người s dng nhân sâm phn hi hiu qu kỳ diu ca hng sâm Hàn Quc khi so sánh vi các loi tho mc khác và s dng thường xuyên như là mt ngun b sung tuyt vi cho cuc sng khe mnh. Vì vy, cũng có th coi nhân sâm là “Vua ca các loi tho mc”.

Năm 1995 Tháng 11, khi người đng đu Trung Quc, Giang Trch Dân đã đến thăm Hàn Quc, Hng sâm là món quà tuyt vi nht mà nhng người cp cao nht hàn quc gi tng đến.

Thương hiu nhân sâm Cheong-Kwan-Jang là mt trong s tt c các thc phm sc khe Hàn Quc đã được bán thông qua Harrods Department Store ca Vương quc Anh, mt trong s nhng ca hàng có uy tín trên toàn thế gii. Hơn 50 ca hàng thương hiu Cheong-Kwan-Jang đã được thành lp ti 8 quc gia như M, Nht Bn, Hng Kông, Đài Loan, Vit Nam, Úc và nhng nước khác.

Trong năm 2009, bng cách đt được Saudi GMP (Good Manufacturing Practices), Cheong-Kwan-Jang thm chí còn đt được mt ch đng vng chc Trung Đông. Trong thc tế, Bc M, chúng tôi có hơn 30 ca hàng thương hiu đc quyn bán các sn phm ca húng tôi. KGC đm bo s an toàn ca tt c các sn phm Cheong-Kwan-Jang bng cách thc hin phân tích mu nhân sâm, phân tích đt và đào to phương pháp canh tác trong sut thi gian trng.

Quy trình sn xut ca chúng tôi được thc hin trong cơ s vt cht ca chính ph, nhà máy sn xut nhân sâm ln nht thế gii, và chúng tôi đm bo rng cht lượng ca các sn phm ca chúng tôi không có th được bt chước bi bt kỳ đi th cnh tranh. Là nim tin tưởng trong hơn 113 năm, hôm nay, CKJ sn phm mang nhãn hiu có th được tìm thy trong hơn 1.000 ca hàng trên toàn thế gii.

Gii thưởng đt được.

Các gii thưởng và công nhn
CKJ hng sâm Hàn Quc là 1 thương hiu ca nhân sâm trên toàn cu. Chiến thng ln th 4 ca Gii thưởng ln cho công ty đáng tin cy nht và là s 1 cho gii thưởng thương hiu sc mnh ca Hàn Quc trong ngành công nghip thc phm Y tế Hàn Quc, CKJ luôn được đánh giá mt thương hiu hàng đu trong các loi thc phm sc khe.

Chọn là sản phẩm Thiên niên kỷ Hàn Quốc của Bộ Công nghiệp và Tài nguyên

 Giải thưởng nhà quản lý của Hiệp hội quản lý Hàn quốc

 Gia nhập sản phẩm thế giới của hàn quốc

 Nhận giải thưởng nhãn hiệu hàng hóa sang trọng

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm sức khỏe

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm y tế tại lễ trao giải của thương hiệu đầu tiên Hàn Quốc

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong Giải thưởng Công ty tin cậy nhất

 hiến thắng của Giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe trong chỉ số điện Nhãn hiệu Hàn Quốc

 hiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe tại IHE Hàn Quốc giải thưởng thương hiệu đầu tiên

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong Giải thưởng Công ty tin cậy nhất

 Người chiến thắng của giải thưởng là Giải thưởng Lớn (Grand Prize) trong thể loại thực phẩm Sức khỏe trong chỉ số sức mạnh Nhãn hiệu Hàn Quốc

 Người chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe tại lễ trao giải của Hàn Quốc thương hiệu đầu tiên

 Giải thưởng công ty đáng tin cậy nhất

 Giải thưởng lớn danh sách thực phẩm đáng tin cậy

 Giải thưởng thường niên

 Giải thưởng công ty đáng tin cậy

Theo: nhansamtrieutien.vn

Advertisements

About Sunflower

Hãy cứ cố gắng rồi bạn sẽ tới đích!
Bài này đã được đăng trong Hồng sâm hàn quốc và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s